Hiển thị các bài đăng có nhãn 4G Viettel. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 4G Viettel. Hiển thị tất cả bài đăng

2/11/2019

Đăng ký gói D900 Viettel nhận 84Gb trọn gói 900.000/tháng

Đăng ký gói D500 Viettel nhận 48G data chỉ 500.000/tháng

Đăng ký gói D200 Viettel nhận 20Gb data chỉ 200.000/tháng

Đăng ký gói D120 Viettel nhận 12Gb data trọn gói 120.000/tháng

Đăng ký gói D90 Viettel nhận 10Gb data trọn gói 90.000/tháng

Đăng ký gói D70 Viettel trọn gói nhận 7Gb chỉ 70.000/tháng

Đăng ký gói cước D50 Viettel nhận 3.5G data chỉ 50.000/tháng

Viettel Bến Tre

68C Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành phố Bến Tre, Bến Tre
Bến Tre, 86000 Vietnam
0866001817